حقوق تجارت:برات،سفته،قبض انبار،اسناد در وجه حامل و چك

قیمت: ۲۸۰۰۰تومان | قیمت سایت: ۲۸۰۰۰ تومان

تخفیف: ۰ درصد

حقوق تجارت:برات،سفته،قبض انبار،اسناد در وجه حامل و چک


ناشر:
سمت

دسته بندی:
قطع و نوع جلد: وزيري - شوميز
تعداد صفحات :۳۱۶

سال چاپ:۱۳۹۸ - چاپ۲۸

کلمات کلیدی: سمت
دكتر ربيعا اسكيني
حقوق تجارت:برات،سفته،قبض انبار،اسناد در وجه حامل و چك
كتاب حقوق تجارت:برات،سفته،قبض انبار،اسناد در وجه حامل و چك
كتاب تجارت اسكيني برات سفته
كتاب حقوق تجارت اسكيني
پنج جلدي اسكيني
كتاب پنج جلدي اسكيني
جلد چهارم اسكيني
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات
کتاب
قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، فته طلب و چک را بیان کرده است، اما اسناد مزبور را تحت عنوان کلی(اسناد تجاری) معرفی نکرده است.
قانون تجارت فرانسه که قانون گذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده، بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است.
با وجود این، در کتاب های حقوقی، اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاری مورد بحث قرار می گیرند، هر چند درباره این عنوان و حوزه شمول آن، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، مباحث فراوان است
کتابهای
مرتبط
ناشر:ارشد
قیمت کتاب:۶۵۰۰۰تومان
قیمت آپادانابوک:۶۵۰۰۰تومان
ناشر:مکتوب آخر
قیمت کتاب:۵۰۰۰۰تومان
قیمت آپادانابوک:۵۰۰۰۰تومان
ناشر:ارشد
قیمت کتاب:۳۶۰۰۰تومان
قیمت آپادانابوک:۳۶۰۰۰تومان
ناشر:چتردانش
قیمت کتاب:۱۹۰۰۰۰تومان
قیمت آپادانابوک:۱۷۱۰۰۰تومان
Scroll