حقوق جزاي عمومي (۱) (پديده مجرمانه)

قیمت: ۶۵۰۰۰تومان | قیمت سایت: ۶۵۰۰۰ تومان

تخفیف: ۰ درصد

حقوق جزای عمومی (۱) (پدیده مجرمانه)


ناشر:
دادگستر

دسته بندی:
قطع و نوع جلد: وزيري - شوميز
تعداد صفحات :۳۱۶

سال چاپ:۳۱۶ - چاپ۱

کلمات کلیدی: حقوق جزاي اختصاصي
جزاي عمومي
آپادانا بوك
انتشارات دادگستر
مرجع كتب حقوقي و علوم انساني
پژوهشگران
علوم كيفري
پديده مجرمانه
اصل قانوني بودن
طبقه بندي جرايم
علل موجهه جرم
مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي
محاكم كشوري
پرسش هاي نوين
دكتر مير محمد صادقي
ميرمحمد صادقي
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات
کتاب
در حقوق جزاي عمومی، برخلاف حقوق جزاي اختصاصی، موضوعات کلی حقوق جزا مورد بحث قرار میگیرند. آشنایی با این موضوعات براي هر پژوهشگر حوزه علوم کیفري قبل از ورود به مباحث دیگر ضروري است. در این کتاب، نویسنده در چهارفصل، به ترتیب، به بررسی پدیده مجرمانه و اصل قانونی بودن جرم، عناصر تشکیل دهنده جرایم، طبقه بندي جرایم، علل موجهه جرم پرداخته و هر فصل را، براساس آخرین برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي، به مباحث و گفتارهایی تقسیم کرده است . ویژگی مهم این کتاب، نگارش روان آن، در کنار اشاره به پرونده هاي مطروحه در محاکم کشورهاي مختلف و ارائه مثال هاي روشن و قابل درك در هر مورد است . به علاوه، در این کتاب نیز، مثل سایر کتاب هاي نویسنده، به جاي ذکر مطالب تکراري به طرح مسایل و پرسش هاي نوین در پرتو مطالعۀ تطبیقی با سایر نظام هاي حقوقی پرداخته شده است. این ویژگی ها مطالعه کتاب حاضر را جذاب و در عین حال درك مطالب مطروحه در آن را براي خواننده آسان می سازد. آغاز نگارش کتب حقوق جزاي عمومی را از سوي نویسنده حاضر باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این سلسله از کتاب ها نیز، مثل کتب حقوق جزاي اختصاصی ایشان، مورد استقبال جامعه حقوقی قرار گیرد.
کتابهای
مرتبط
Scroll