درباره آپادانا بوک بیشتر بدانید!

آپادانا به عنوان یکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی در زمینه عرضه کتاب های حقوقی می باشد که بهترین کتاب های حقوقی را از ناشرانی بزرگ در این زمینه همچون میزان، مجد، گنج دانش، جنگل، چتردانش، دادآفرین، دوراندیشان، طرح نوین، کمک آزمون، آوا و … به صورت یک جا جمع آوری کرده و آن ها را در سریع ترین زمان ممکن به مخاطبان خود عرضه می کند.
هدف از فعالیت فروشگاه آپادانا یاری رساندن به داوطلبان ومتقاضیان شرکت در آزمون های حقوقی اعم از آزمون وکالت، آزمون قضاوت، وهمین طور کمک به دانشجویان رشته حقوق می باشد.