دانشگاهی

معرفی کتاب آیین دادرسی مدنی | دکتر شکری

کتاب آیین دادرسی مدنی شکری با عنوان «شرح روان آیین دادرسی مدنی» تالیف دکتر مهدی شکری است. دادستان، انتشاراتی است که چاپ و نشر کتاب شرح روان را به عهده دارد. مولف کتاب شرح روان در قالب درسنامه به تشریح مباحث آیین دادرسی مدنی پرداخته است. عنوان بندی کتاب بر اساس سرفصل های دانشگاهی انجام شده است. چاپ اول کتاب در اردیبهشت 1400 در اختیار داوطلبان آزمون های حقوقی و دانشجویان حقوق قرار گرفته است. کتاب شرح روان آیین دادرسی مدنی شکری در 12 بخش تنظیم شده است.

سرفصل های کتاب شرح روان آیین دادرسی مدنی

 1. بخش اول:شروع آیین دادرسی مدنی

 • فصل اول: تعریف آیین دادرسی مدنی و ساختار ناظر بر آن
 • فصل دوم: شرایط اقامه دعوای مدنی
 • فصل سوم: انواع دعاوی در آیین دادرسی مدنی
 • فصل چهارم: انواع تصمیمات دادگاه در خصوص پرونده
 1. بخش دوم: صلاحیت

 • فصل اول: صلاحیت ذاتی(صلاحیت موضوعی)
 • فصل دوم: صلاحیت محلی
 • فصل سوم: اختیار خواهان در انتخاب دادگاه صالح
 • فصل چهارم: قرار اناطه
 • فصل پنجم: صلاحیت دعاوی خاص
 • فصل ششم: اختلاف در صلاحیت
 1. بخش سوم: وکالت در دعاوی مدنی

 • فصل اول: حق داشتن وکیل در دادرسی
 • فصل دوم: شرایط وکالت دادگستری
 • فصل سوم: تصدیق امضا، مهر یا اثر انگشت موکل
 • فصل چهارم: حدود اختیارات وکیل
 • فصل پنجم: تاثیر از بین رفتن سمت وکیل دادگستری بر جریان دادرسی
 • فصل ششم: اسباب معافیت وکیل از حضور در جلسه دادرسی
 • فصل هفتم: تاثیر زائل شدن سمت وکیل بر مهلت شکایت از رای
 1. بخش چهارم: دادخواست و شرایط آن

 • فصل اول: تعریف دادخواست
 • فصل دوم: مرجع تقدیم دادخواست
 • فصل سوم: شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن
 • فصل چهارم: ضمانت اجرای شرایط دادخواست
 • فصل پنجم: طرح دعاوی متعدد ضمن دادخواست واحد
 • فصل ششم: اظهارنامه و تفاوت آن با دادخواست
 • فصا هفتم: شرایط دادخواست در سایر مراجع
 1. بخش پنجم: ابلاغ

 • فصل اول: تعریف ابلاغ
 • فصل دوم: برگ های مشمول ابلاغ
 • فصل سوم: محل ابلاغ برگ ها
 • فصل چهارم: ضمانت اجرای ابلاغ
 • فصل پنجم: مصادیق ابلاغ
 • فصل ششم: نحوه ابلاغ در موارد خاص
 • فصل هفتم: ابلاغ الکترونیکی
 1. بخش ششم: ایرادات و اعتراضات

 • فصل اول: انواع دفاع در آیین دادرسی مدنی
 • فصل دوم: تعریف ایرادات و اعتراضات و تفاوت آنها
 • فصل سوم: مصادیق ایرادات و اعتراضات
 • فصل چهارم: آثار ایرادات و اعتراضات
 • فصل پنجم: مهلت ایرادات و ضمانت اجرای آن
 • فصل ششم: ایراد رد دادرس
 1. بخش هفتم: تشکیل جلسه در مرحله بدوی و اصول و طواری آن

 2. بخش هشتم: اقدامات تامینی و احتیاطی

 • فصل اول: تامین خواسته
 • فصل دوم: دستور موقت
 • فصل سوم: تامین دعوای واهی
 • فصل چهارم: تامین اتباع بیگانه
 1. بخش نهم: دعاوی خاص در آیین دادرسی مدنی

 • فصل اول: دعاوی طاری
 • فصل دوم: دعاوی تصرف
 1. بخش دهم: طرق شکایت از آرای دادگاه ها

 • فصل اول: واخواهی
 • فصل دوم: تجدیدنظرخواهی
 • فصل سوم: فرجام خواهی
 • فصل چهارم: اعاده دادرسی
 • فصل پنجم: اعاده دادرسی در سایر مراجع قضایی
 • فصل ششم: اعتراض ثالث
 1. بخش یازدهم: داوری، اعسار، مطالبه خسارت

 • فصل اول: داوری در آیین دادرسی مدنی
 • فصل دوم: دعوای اعسار در آیین دادرسی مدنی
 • فصل سوم: خسارات دادرسی
 1. بخش دوازدهم: ادله اثبات دعوا

 • فصل اول: قواعد عام ادله اثبات دعوا
 • فصل دوم: قواعد اختصاصی ادله اثبات دعوا

ویژگی های کتاب

 • بیان ساده، روان و شیوا در تشریح مباحث
 • ارائه مثال های متعدد در هر مبحث
 • ارائه بیش از هزار مثال جهت تسهیل در فرآیند یادگیری، آموزش و انتقال مطالب
 • طراحی جهت آمادگی در آزمون های حقوقی
 • قابل استفاده توسط دانشجویان حقوق به عنوان منبع کمک آموزشی
 • جمع بندی مطالب با استفاده از نمودار در انتهای هر مبحث جهت افزایش کارایی و بهره وری کتاب
 • درج مطالب و نکات تکمیلی در پاورقی کتاب
 • استفاده از به روزترین تکنیک های کتاب نویسی در تالیف کتاب
 • استفاده از کتب موجود، مقالات معتبر داخلی و خارجی مرتبط با شکل، قواعد تالیف و ساده سازی کتاب
 • استفاده از منابع معتبر در زمینه آیین دادرسی مدنی
 • استفاده از دیدگاه های اساتید صاحب نظر در تشریح مباحثی که فاقد منبع هستند
 • عدم درج نظرات و دیدگاه های شخصی مولف در کتاب
 • مطرح کردن مباحث اختلافی. ملاک قراردادن نظرات دکتر شمس در حل اختلاف جهت جلوگیری از تشتت آرا
 • ساده سازی و شرح روان مباحث آیین دادرسی مدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.