مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌‍ای طبقه بندی شده قانون اساسی

90,000 تومان 80,000 تومان
 • مولف : دکتر مینا قلیچ خان، دکتر سجاد جعفری
 • ناشر: چتردانش

ایرادات قضایی بر نحوه ی طرح دعاوی حقوقی

220,000 تومان 215,000 تومان
 • مولف: رضا عموزاد مهدیرجی
 • ناشر: دادگستر

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

95,000 تومان 90,000 تومان
 • مولف: دکتر ناصر کاتوزیان
 • ناشر: میزان

آموزش جامع حقوق مدنی ( ۲ جلدی ) شومیز

190,000 تومان 180,000 تومان
 • مولف: دکتر محمد مهدی توکلی
 • ناشر: مکتوب آخر

تست حقوق تجارت

115,000 تومان 110,000 تومان
 • مولف: دکتر فرید کمیجانی
 • ناشر: مجد

مختصر اصول فقه مظفر با اختصار مباحث رسائل و ۸ سال آزمون دکتری

45,000 تومان 40,000 تومان
 • مولف : عبدالله مختاری بهمئی-رضا جمشیدوند- مجتبی بختیاری
 • ناشر : چتر دانش
 • نوبت چاپ: اول 1398
 • جلد: شومیز

قانون یار حقوق تجارت

190,000 تومان 180,000 تومان
 • مولف : وحید امینی
 • ناشر : چتر دانش